Integritetspolicy

GDPR och integritetspolicy

Personuppgifter per den 25 maj 2018

Den 25 maj 2018 börjar en ny lag, GDPR att gälla. Det är en gemensam lag som skall göra att samma regler gäller överallt i hela Europa. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL), som har varit en svensk lag sedan 1988. Med GDPR får alla organisationer, handlare och företag ett större ansvar för att ha kontroll på sina kunders uppgifter. För mer information se: Datainspektionen

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som du kan läsa mer om nedan. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera din vara/order. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

De personuppgifter vi sparar är de uppgifter vi behöver för att leverera dina beställda varor och för att kunna stämma av att din betalning för varan har kommit in till vårt bankgiro. Vi lämnar ej ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part.

Kontakta Piratensällskapet om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att maila oss på info@piratensallskapet.se